Huoltotilaukset p. 010 581 3450

  Laitemyynti p. 044 0367195

  Työajan ulkopuolella p. 050 566 2996

Lauhdeveden käsittely

Lauhdevedenöljynerottimet

Öljynerotin poistaa öljyn lauhdevedestä, jolloin vesi voidaan johtaa viemäriverkkoon ja öljy voidaan hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.

Öljyvoideltuja kompressoreita käytettäessä paineilman tuottamiseen, pieni osa voiteluainetta sekoittuu aina ilmaan. Mineraaliöljyt uhkaavat elämää virtaavissa ja seisovissa vesissä. Öljyn/vedenerottajat huolehtivat tehokkaasta öljyn erottamisesta kondensaattivedestä ennen sen johtamista viemäriverkostoon. Jäljelle jäävän öljyn määrä vedessä on 0-5 mg/l, arvo joka on huomattavasti alle voimassa olevien määräysten.

Lauhdevedenöljynerottimet Lauhdevedenöljynerottimet

Tuloliitännät G 1/2"
Lähtöliitännät G 1/2"
Huoltoväli 12h/pv = kerran vuodessa


*Ajastinohjatut lauhteenpoistoventtiilit varustettu puhdistettavalla roskasihdillä. Ulospuhallus-ja taukoväli säädettävissä.

* Elektronisesti ohjatut lauhteenpoistoventtiilit valvovat lauhteen kertymistä nestepinnan korkeusantureilla ja tyhjentävät lauhteen vasta tarvittaessa, estäen paineilman tuhlaamisen.