Huoltotilaukset p. 010 581 3450

  Laitemyynti p. 044 0367195

  Työajan ulkopuolella p. 050 566 2996

Paineilmasäiliöt

Yleistä paineilmasäiliöistä

Paineilmasäiliö toimii paineilman varastona ja joissakin tapauksissa pienten kompressorien jälkijäähdyttimenä ja vedenerottajana.

Paineilman sisääntulo yleensä alhaalta ja lähtöliitäntä ylhäältä. 


Varusteet:
painemittari, varoventtiili, vesityshana tai automaattinen lauhteenpoistin, sulkuventtiili lähtöliitännässä ja isommissa > 500 l säiliöissä painemittarin tarkistushana (inssihana).

Säiliön tyyppikilpeen on merkitty lämpötila-alue joka rajoittaa esim. ulkoasennusta (po < -40 °C).

Huoltotilaukset puh. 010 581 3450